หมวดหมู่งาน :
คอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, IT
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 40 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตึกผ่าตัดเก่า 111 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-256-4408

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบแม่ข่าย

วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2563
รหัสงาน : 69558
รายละเอียดงาน:
  1. วิเคราะห์และออกแบบคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
  2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  3. บริหารจัดการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและดูแลระบบ Server ต่างๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:
  1. ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือ วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  2. กรณีเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob