ผลการค้นหา 11 รายการ

ใบสมัครงาน เนักวิชาการสารสกัดไฮโดรโปรนิกส์
90%
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : เชียงใหม่
30/07/2557
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิชาการ (สำนักงานใหญ่)
90%
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC+R&D)
90%
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตร
90%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิชาการเกษตรอินทรีย์
90%
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC+R&D)
90%
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์พืช
90%
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : ปทุมธานี
18/07/2557
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเกษตร
80%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : นครราชสีมา
18/07/2557
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเกษตร
80%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : นครราชสีมา
18/07/2557
ใบสมัครงาน นักวิชาการเกษตร
90%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : นนทบุรี
18/07/2557
ใบสมัครงาน นักวิชาการเกษตร
90%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : นนทบุรี
18/07/2557
  • 1
Go to Page : Show :
งานประจำ
งานนอกเวลา
งานอิสระ
นักศึกษาฝึกงาน
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง