ผลการค้นหา 27 รายการ

ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-ทรัพย์สิน
78%
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  ธุรการสินเชื่อ
เงินเดือนที่ต้องการ:  16,000
จังหวัด : เพชรบุรี
26/06/2561
ใบสมัครงาน ธุรการ
63%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  15,000
จังหวัด : เพชรบุรี
14/09/2558
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
88%
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,พนักงานลูกค้าสัม...
เงินเดือนที่ต้องการ:  14,000
จังหวัด : เพชรบุรี
07/09/2558
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
65%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  15,000
จังหวัด : เพชรบุรี
06/09/2558
ใบสมัครงาน การตลาด
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  พนักงานขาย
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
06/05/2557
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
21/04/2557
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเข้าใหม่
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
11/04/2557
ใบสมัครงาน พนักงานด้านคอมพิวเตอร์
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  ดูแลความเรียบร้อยในห้องอาหาร
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
06/04/2557
ใบสมัครงาน พนักงานคอมพิวเตอร์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์:  Sale Executive
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
06/04/2557
ใบสมัครงาน พนักงานคอมพิวเตอร์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
06/04/2557
ใบสมัครงาน พนักงานคอมพิวเตอร์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
06/04/2557
ใบสมัครงาน พนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
06/04/2557
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  ไม่มี
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
06/04/2557
ใบสมัครงาน พนักงานคอมพิวเตอร์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
06/04/2557
ใบสมัครงาน พนักงานคอมพิวเตอร์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
06/04/2557
ใบสมัครงาน พนักงานธนาคาร
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
11/01/2557
ใบสมัครงาน สัตวบาล
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
11/01/2557
ใบสมัครงาน พนักงานธนาคาร
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
11/01/2557
ใบสมัครงาน พนักงานขาย
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  พนักงานขาย/แคชเชียร์
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
11/01/2557
ใบสมัครงาน นักวิชาการประมง
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : เพชรบุรี
11/01/2557
  • 1
  • 2
Go to Page : Show :
งานประจำ
งานนอกเวลา
งานอิสระ
นักศึกษาฝึกงาน
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง