ผลการค้นหา 140 รายการ

ใบสมัครงาน ธุรการ,บัญชี การเงิน
86%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์:  Leader
เงินเดือนที่ต้องการ:  13,000
จังหวัด : ลำพูน
27/06/2561
ใบสมัครงาน ธุรการทั่วไป ธุรการประสารงาน ธุรการบุุคล
93%
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  ธุรการ,บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ:  9,000
จังหวัด : ลำพูน
27/06/2561
ใบสมัครงาน Hr Officer
90%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์:  Admin & Payroll Officer,Security Control...
เงินเดือนที่ต้องการ:  15,000
จังหวัด : ลำพูน
27/06/2561
ใบสมัครงาน การบัญชร
73%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
ประสบการณ์:  นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ:  15,000
จังหวัด : ลำพูน
26/06/2561
ใบสมัครงาน นักสังคมสงเคราะห์
87%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  นักสังคมสงเคราะห์,ฝ่ายบุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ:  15,000
จังหวัด : ลำพูน
06/03/2559
ใบสมัครงาน IT Support
60%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  12,000
จังหวัด : ลำพูน
07/12/2558
ใบสมัครงาน ช่างช่อมบำรุง
74%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  9,000
จังหวัด : ลำพูน
23/09/2558
ใบสมัครงาน พนักงานธุรการ
88%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์:  พนักงานบันทึกข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ:  9,000
จังหวัด : ลำพูน
14/09/2558
ใบสมัครงาน ผลิต
61%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
Tags:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  9,000
จังหวัด : ลำพูน
14/09/2558
ใบสมัครงาน ผู้ช่วยคลังสินค้า
60%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  9,000
จังหวัด : ลำพูน
14/09/2558
ใบสมัครงาน พนักงานทั่วไป
67%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
ประสบการณ์:  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า,พนักงานสโตร์
เงินเดือนที่ต้องการ:  9,000
จังหวัด : ลำพูน
01/09/2558
ใบสมัครงาน Database MySQL
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : ลำพูน
21/08/2558
ใบสมัครงาน Internships electrician.
58%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  11,000
จังหวัด : ลำพูน
21/08/2558
ใบสมัครงาน Programmer
92%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์:  ธุรการ,ฝึกงาน,พนักงาน 7-11
เงินเดือนที่ต้องการ:  10,000
จังหวัด : ลำพูน
21/08/2558
ใบสมัครงาน Admin Office
91%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  CSO
เงินเดือนที่ต้องการ:  15,000
จังหวัด : ลำพูน
21/08/2558
ใบสมัครงาน ฝ่ายขาย
91%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์:  ฝ่ายขาย,ฝ่ายขาย,ธุรการบัญชี,ฝ่ายาย
เงินเดือนที่ต้องการ:  12,000
จังหวัด : ลำพูน
03/09/2557
ใบสมัครงาน QA, QC, วิศวกร
72%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  12,000
จังหวัด : ลำพูน
18/07/2557
ใบสมัครงาน ฝ่ายผลิต
68%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ:  10,000
จังหวัด : ลำพูน
18/07/2557
ใบสมัครงาน ฝ่ายบุคคล
64%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  Customer service,ลูกค้าสัมพันธ์
เงินเดือนที่ต้องการ:  10,000
จังหวัด : ลำพูน
18/07/2557
ใบสมัครงาน ฝ่ายผลิต
55%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  10,000
จังหวัด : ลำพูน
18/07/2557
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Go to Page : Show :
งานประจำ
งานนอกเวลา
งานอิสระ
นักศึกษาฝึกงาน
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง