ผลการค้นหา 58 รายการ

ใบสมัครงาน Designer
53%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
30/03/2561
ใบสมัครงาน designer
93%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  designer
เงินเดือนที่ต้องการ:  17,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
04/07/2560
ใบสมัครงาน Stylist
69%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  18,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
13/12/2557
ใบสมัครงาน Merchandise Assistant
87%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  25,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
21/08/2557
ใบสมัครงาน หัวหน้า MU
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์:  หัวหน้า MU . Marker
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
30/07/2557
ใบสมัครงาน กราฟฟิคดีไซด์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน ดีไซน์เนอร์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน ดีไซด์เนอร์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  นักศึกษาฝึกงาน(สหกิจศึกษา)
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน Merchandiser
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน costing
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน สไตลิสต์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน Merchendiser
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์:  Merchendiser
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน Designer
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน Designer
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน Designer
58%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  35,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน QC
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน Designer
74%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  15,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน Visual Merchandiser
75%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  25,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน costume stylist
61%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  15,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน stylist
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  freelance stylist
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :
งานประจำ
งานนอกเวลา
งานอิสระ
นักศึกษาฝึกงาน
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง