ผลการค้นหา 106 รายการ

ใบสมัครงาน สถิติ,วิเคราะห์ข้อมูล,จัดซื้อ
86%
การศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ:  17,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
27/06/2561
ใบสมัครงาน นักวิจัย
90%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ:  18,000
จังหวัด : บุรีรัมย์
24/12/2558
ใบสมัครงาน นักวิจัย
77%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ:  23,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
06/09/2558
ใบสมัครงาน ครู
60%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  15,000
จังหวัด : เลย
04/09/2558
ใบสมัครงาน นักวิจัย
54%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  15,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
19/08/2557
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่ห้องแลป
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  พนักงาน
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
30/07/2557
ใบสมัครงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  สาวบาวแดง
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
30/07/2557
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา,เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน นักวิจัย/วิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน วิจัย,วิเคราะห์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  telesale
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน QA
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาโท
ประสบการณ์:  พนักงานควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน นักวิจัย
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาโท
ประสบการณ์:  ผู้ช่วยสอนรายวิชาแลบสถิติ/ผู้ช่วยวิจัย
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน R&D
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาโท
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
29/07/2557
ใบสมัครงาน analaze
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  ผู้ช่วยอาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน Researchers,Researchers assistant
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาโท
ประสบการณ์:  Independent Writer
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน นักวิเคราะห์และวิจัย
การศึกษา :  ปริญญาโท
ประสบการณ์:  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย GIS
50%
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  18,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน Lab พยาธิ
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ประสบการณ์:  -
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
ใบสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์
สมัครตำแหน่ง: 
การศึกษา :  ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ:  -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
28/07/2557
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to Page : Show :
งานประจำ
งานนอกเวลา
งานอิสระ
นักศึกษาฝึกงาน
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง