ผู้สมัครงาน สร้างใบสมัครงานฟรี!
1 สร้าง Resume ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน
2 ส่งใบสมัครจาก Resume ด้วยปุ่ม "สมัครงาน"
3 รายงานผลการสมัครผ่าน Email
สร้างใบสมัครงานออนไลน์
ไม่จำกัด และไม่มีวันหมดอายุ
สมัครสมาชิก ฟรี!

ตำแหน่งงานยอดนิยม

ทั้งหมด >

ใบสมัครงานแนะนำ

ทั้งหมด >
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ : 6 เดือน
ตำแหน่งงานใหม่ ทั้งหมด >
1.ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อนำเสนอโปรแกรม2.นำเสนอขายสินค้า...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
12,000- 15,000 บาท
กรุงเทพมหานคร
27/10/2563
1.จัดทำเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนแล...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
12,000- 15,000 บาท
กรุงเทพมหานคร
27/10/2563
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุค ลากร เพื่อคัด...
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
02/10/2563
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัต...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
02/10/2563
งานวิเคราะห์และออกแบบคุณสมบัติฐานข้อมูล ติดตั้งและออกแบบฐาน...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
30/09/2563
พัฒนาและแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ อ...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
30/09/2563
วิเคราะห์และออกแบบคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Serv...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
30/09/2563
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัคร...
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
30/09/2563
หน้าที่รับผิดชอบ -ต้อนรับ  -ประสานงาน -การตลาด -ขาย...
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
เงินเดือนตามตกลง
สงขลา
13/08/2563
หน้าที่รับผิดชอบ -ทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาในรูปแบบของ  ...
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
เงินเดือนตามตกลง
สงขลา
13/08/2563