ผู้สมัครงาน สร้างใบสมัครงานฟรี!
1 สร้าง Resume ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน
2 ส่งใบสมัครจาก Resume ด้วยปุ่ม "สมัครงาน"
3 รายงานผลการสมัครผ่าน Email
4 รับส่วนลดวิมานน้ำรีสอร์ททันที อ่านต่อ
สร้างใบสมัครงานออนไลน์
ไม่จำกัด และไม่มีวันหมดอายุ
สมัครสมาชิก ฟรี!

ตำแหน่งงานยอดนิยม

ทั้งหมด >

ใบสมัครงานแนะนำ

ทั้งหมด >
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ : 6 เดือน
ตำแหน่งงานใหม่ ทั้งหมด >
1.สรรหาบุคลากร2.ทำสัญญาจ้างงาน / จัดทำข้อมูลต่างๆ ในระบบ HRM...
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์(ปี) : 1
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
13/01/2560
เปิดรับ สำหรับบุคคลที่พร้อมทำงานจริงๆ และต้องการทำงานที่มั้น...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5
เงินเดือนตามตกลง
ภูเก็ต
10/01/2560
  สามารถส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เป็นประโยช...
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์(ปี) : 1
เงินเดือนตามตกลง
ภูเก็ต
09/01/2560
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
12,000- 15,000 บาท
กรุงเทพมหานคร
12/12/2559
- ส่งมอบ ติดตั้ง โปรแกรมหรือสินค้าของบริษัท - ซ่อมแซม บำรุ...
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์(ปี) : 1
12,000- 12,000 บาท
กรุงเทพมหานคร
12/12/2559
1) เพิ่มหรือตรวจสอบข้อมูลลงในเว็บไซต์ สามารถคัดเลือก และกรอง...
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
12/12/2559
ความรู้ในการฝึกงานที่ได้รับ- การทำบัญชี / งบการเงิน- การใช้ง...
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
12/12/2559
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
12/12/2559
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
12/12/2559
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ - วิเคราะห์และออกแ...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
12/12/2559